Sådan gør vi

Én af de mange gode ideer er at lave arrangementerne i tæt samarbejde med en gruppe.
Fx naturpleje sammen med et kogræsserlaug i deres fold. Eller rydning af krat i en tilgroet strandpark sammen med den lokale grundejerforening.
Eller bidrage til menighedsrådets grønne familjefestival eller indvielse af en ny spejderhytte.
Eller svampetur med flygtninge eller vandretur med demensforeningen osv osv. 

Uddanelse
Har du lyst til arrangere ture i DN-regi, tilbyder vi en Naturguide-uddannelse, hvor du bliver rustet til at holde arrangementer og styrkes i alt det praktiske/udenoms ved et arrangement. Så bliver det ikke så svært at holde et arrangement.

Der er altid mange idéer at få. Bliv inspireret af andre afdelinger gør, se www.dn.dk/ture, men brug også DN’s kampagner såsom Naturens Dag, Affaldsindsamling, Kystvandringen, Plastfri fjord eller Naturtjek til at lave arrangementer ud fra. 

Vi laver en del; kunne lave mere; ville gerne lave endnu mere.
Vil du hjælpe os med det?

Naturpleje
Foredrag "udefra"
Svampeture
Sejlture
Genbrugsfester
Naturvandringer
Vild mad
Undervisning
Debatmøder
Kun fantasien sætter grænser .... Eller rettere: Tiden og energien.
Finansiering er ikke noget problem. Interessen, ideerne og støtten heller ikke.

Send en mail til roskilde@dn.dk med dine ideer og tilbud

Der er MANGE og FORSKELLIGE opgaver i at lave et arrangement.
Jo bedre vi deles om dem, desto mere overkommeligt for hver enkelt.

Lave aftaler
Planlægge detaljer
Skaffe penge og andre midler
Lave foromtaler og pressekontakt
Måske ta mod tilmeldinger og betaling
Rekognoscere
Sørge for transport
Medbringe mad og drikke
Tage imod
Guide
Hygge om deltagerne
Fotografere
PR - video, lyd, tekst, billede ....
Evt lave regnskab
Det kan TAGE megen tid og GIVE mange glæder