Her er en ret god artikel om besværligheder og gode eksempler.
Mest, men ikke kun om grønne tage.

Naturlig kilde i nordvesthjørnet af Provstemarken. På fotoet her var den kørt i smadder, men til tider har den ligget fint med naturlig fugt-vegetation og vist at RosKILDE stadig afvander store dele af Hedelandsformationen.