Pressemeddelelse

Motorstøj i Skjoldungernes Land

Roskildes (snævre) byråds-flertal forsøger at gå 2 veje på samme tid mht miljøet ved Roskilde havn.
Se nyhed fra Dagbladet, og se en journalist-elevs opgave, der skal forestille en avisartikel med interview med DN Roskildes formand.
Interviewet var ægte nok, og artiklen viser vores holdning.

Link til Dagbladets artikel.
(DN Roskildes har i øvrigt opfordret Skjoldungernes Land til generelt at forholde sig til det forbandede spektakel, der generer mange mennesker i hele nationalparken. Hvilket dens bestyrelse godt er klar over.)

Journalistelevens artikel:

Kampen om plænen foran Vikingeskibsmuséet


”Torsdagstræffet” med mange motorcykler og amerikanerbiler ved Roskilde Havn og plænen foran
Vikingeskibsmuséet truer områdets status som en grøn rekreationsplet. Danmarks Naturfredningsforening
Roskilde vil flytte motorcykeltræffet og ønsker i stedet vild natur på området i fremtiden

Af Carsten Greve, fagjournaliststuderende, Danmarks Medie og Journalisthøjskole (DMJX) – April 2021

”Torsdagstræffet” samler mange motorcykler og amerikanerbiler, men skaber fortsat splid i Roskilde.
Kommunen bryster sig at være grøn og miljøvenlig, men osen og larmen fra motorer fortæller en anden historie.
Lige nu er Torsdagstræffet forbudt pga Corona og forsamlingsforbuddet, men til sommer vil det gå i gang igen.
Et snævert flertal i Roskildes byråd bestående af S, DF og Liberal Alliance stemte sidste år for et tillæg til lokalplanen, som skal give deltagerne på torsdagstræffet tilladelse til at parkere motorcykler og sælge mad fra boder på en plæne. Men det er slet ikke nogen god idé, mener skeptikere som Bjørn Petersen, formand for Danmarks Naturfredningsforening Roskilde.
”Det er en fejl fra starten af, at motorcykeltræffet har fået lov at bruge plænen foran Vikingeskibsmuséet”, mener Bjørn Petersen.

DN Roskilde ikke hørt i seneste dialogrunde om Roskilde Havn
Plan- og Teknikudvalget havde en orientering om ”aktiviteter omkring Roskilde Havn” på deres møde den 13. april 2020. Kommunen har været i kontakt med forskellige aktører omkring Roskilde Havn og vil igangsætte en informationskampagne, der skal opfordre motorcykelkørere og bilister til at forsøge at støje mindre. Det er Bjørn Petersen skeptisk overfor og mener er latterligt, da han ikke mener det vil have den ønskede effekt. Danmarks Naturfredningsforening Roskilde har heller ikke været hørt i den seneste dialogrunde.

Plænen kan indgå i ”Damarks vildeste kommune”
Bjørn Petersen ser hellere, at motorcyklisterne kan samles på en plads tæt ved en af MC-forhandlerne i byen, som han har hørt skal have tilbudt, at træffet kan holdes dér.
Bjørn Petersen peger på, at UngEnergi Roskilde, en forening af unge med miljøinteresse, har foreslået, at plænen fremover skal være en form for ”vildeng” eller ”strandeng”, som kan bidrage til konkurrencen om ”Danmarks vildeste kommune”, som Roskilde deltager i. Derved kunne pladsen foran Vikingeskibsmuséet få en mere grøn profil i fremtiden.

Flere nyheder