Nyhed

Jordpåfyldning i vådområde på Frederiksborgvej

Roskilde Kommune mener at jordpåfyldning eller terrænregulering er ok, og det ikke er nødvendigt med en landzonetilladelse. DN Roskilde mener tværtimod at terrænreguleringen betyder ændret anvendelse af jordstykket, som kræver en landzonetilladelse.
Set overordnet er det ikke rimeligt at en lodsejer uden tilladelse bare kan ændre et jordstykke, som i den konkrete sag er et vådområde.

DN Roskilde mener ikke det er rimeligt at enkelte lodsejere uden tilladelse kan fylde jord på arealer, der har naturværdier eller landskabelige kvaliteter. Derfor har DN Roskilde klaget over en afgørelse fra Roskilde Kommune, hvorefter det skønnes at jordpåfyldning ikke kræver tilladelse. Kommunen afgørelse kan læses nedenfor.

DN Roskilde er uenig med Roskilde Kommune om at jordpåfyldning ikke kræver tilladelse. Det er ikke i naturens interesse at lodsejere egenhændigt kan beslutte en terrænregulering. Der kan jo være tale om landskabelige værdier eller naturværdier som går tabt. DN Roskilde har derfor klaget til Planklagenævnet over at terrænregulering ikke kræver en landzonetilladelse. Klagen ses nedenfor. 

Flere nyheder