For nogle år siden var der et stort slag om udvidet aktivitet i Roskilde Lufthavn.
Nu er der igen en tilladelse til udvidet aktivitet. Deadline for kommentarer var 9/2 '17.
 Stop Støjen har klaget. Se deres omtale i TunePosten: Forside, leder og artikel.

9/2 17 udløb fristen for klager. DN Roskilde har efter moden overvejelse besluttet ikke at klage, da vi ikke har vurderet at vi ville kunne vinde en klage med de "kroge" og metoder, der er relevante for DN.
Men der kommer mindst 2 klager fra berørte naboer. Den ene kan ses her: http://www.stopstoejen.dk/ og hentes som .pdf her

Og her er den anden inklusiv støjkort

En af StopStøjens aktive har f.ø. sendt dette:

Det som lufthavnen (og Roskilde Kommune) gør denne gang er nøjagtigt det samme som lufthavnen og Roskilde Amt/HUR forsøgte at gøre i 1996 - at sammenligne støjen ved en udvidelse med en  teoretisk - fuld udnyttelse af rammegodkendelsen - istedet for den konkrete støj, der rent faktisk er i dag. Det var det vi i sin tid vandt en afgørelse på i NKN: