Trækfærge over Kornerup Å Roskilde Kommune

Svogerslev Sø er omgivet af enge, lunde, græsland og landbrug. På østsiden af søen ligger et rigt blomstrende område, som pga. HOFORs drikkevandsboringer er fri for sprøjtemidler og gødning. Lidt nord for søen går trækfærgen over Kornerup Å til de afgræssede enge omkring Hesselbjerg. Her er udsigt til Lille og Store Kattinge Sø, Svogerslev Sø og Roskilde Domkirke.

Stien går mod øst forbi Dømmes Mose med nattergal, rørhøg og spidssnudet frø, hvor hannerne i april er i blå yngledragt. Fra Dømmes Høj ser man bl.a. Gedevadsbækken og domkirken. Østpå fører stien tæt forbi den græssede Langengen, der har mange vandhuller med salamandre og løvfrøer. Herfra går stien forbi Kongemarken og Gedevad til Boserup Skov eller Margrethehåb. Skjoldungestien fører også sydpå til Lejre Kommune.

Adgang

Der går bus til Svogerslev og Kongemarksvej, hvor der også er p-pladser.

Blåfugl Danmarks Naturfredningsforening/Kristian Ørsted Pedersen
Løvfrø Morten Vincents
Vandnymfe Danmarks Naturfredningsforening/Kristian Ørsted Pedersen

Se udsendelse fra Roskilde TV

I anledning af DN Roskildes udgivelse af folderen om naturperler i Roskilde Kommune har Roskilde TV været på besøg ved Svogerslev Sø med Bjørn Petersen, formand for DN Roskilde, og Morten Vincents, biolog i Roskilde Kommune.