Temahæfte fra NOAH om havmiljø. Fra september 2021


Mangt og meget har med fjorden at gøre.
Her har vi foreløbig en enkelt sag.
En afgørelse fra hvad der spøjst nok hedder "Miljø- og Fødevareklagenævnet" .
Om at selv Kystdirektoratet skal overholde loven.