Mange af vore arrangementer kommer ret spontant og når ikke med i Natur og Miljø. Hold hellere øje her og på vores facebookside. Dér omtales også nogle af de relevante arrangementer, som andre laver her på egnen (hvis vi får et praj).