Mange af vores arrangementer opstår spontant og når ikke med i medlemsmagasinet Natur & Miljø. Hold derfor øje med spontane arrangementer her men især på vores facebookside. Dér omtales også nogle af de relevante arrangementer, som andre laver her på egnen (hvis vi får et praj).