Den nyeste er Værebro ådal, som ligger nordligst i kommunen, og sydligst i Egedal kommune. Hent plejeplanen - med mange detaljerede oplysninger.

Der er også en række arkæologiske fredninger og bygningsfredninger, vi ikke har så meget at gøre med....
Og så lige kirkeomgivelsesfredninger (såkaldte "Provst Exner-fredninger").
Alle kan findes via kommunens kort, hvor man kan få vist fredninger og aktuelle fredningsforslag.