Landsbyen Hvedstrup, hvor kirken næsten spejler sig i gadekæret, er pausested for mange cykelryttere og udgangspunkt for flere småudflugter.

Gammelsø

Gammelsø lidt nordøst for byen er mose med eng, rørskov, vandflader, gamle tørvegrave, pilekrat og højskov.

Adgang: Der er adgang fra Hvedstrupvej ad to markveje.

Hvedshøj

Hvedshøj er områdets største gravhøj, der rækker seks meter op i landskabet og giver en vid udsigt. På den næringsfattige gravhøj vokser bl.a. tjærenellike. En sti fører mod syd til et vådområde med ande- og vadefugle og udsigt fra et fugletårn.

Adgang: Der er adgang via p-plads på Hvedstrupvej.

Hvedshøj Bjørn Petersen

Langdysser

Ved gården Enemærke lidt nord for Hvedstrup ligger to langdysser i et område med vedvarende græs. Dysserne er tilgængelige ad stien nord for Hvedstrupvej 40.

Mellem Hvedstrupvej og Gundsølille går to stier forbi moser, marker, levende hegn og udsigter.

Stendysse ved Enemærke Bjørn Petersen