I plangruppen er vi syv medlemmer. Plangruppens formål er at sikre natur, miljø og rekreative områder. På vores møder gennemgår vi Roskilde Kommunes lokalplaner, nabohøringer, tilladelser og dispensationer og vi foreslår forbedringer eller klager over afgørelser, hvis vi konstaterer forringelser for naturen, miljøet eller et områdes rekreative værdier.

 Vi har en løbende god dialog med kommunens fagfolk, og for tiden med ekstern ekspertise inden for grundvand. Til store eller komplicerede sager kan vi hente forstærkning hos de ansatte eksperter i DN's sekretariat.

 På det sidste har vi givet input til så forskellige ting som forbedring af Roskilde Kommunes kyststrategi for Roskilde fjord og omdannelse af området ved Sankt Hans til naturnært boligområde. Vi er desuden meget opmærksomme på miljøproblemer med mikroplast blandt andet i forbindelse med ridebanebelægninger og et stærkt stigende antal anlæggelser af kunstgræsbaner.

 Vi mødes i Byens Hus cirka hver tredje måned, men er der vigtige eller hastende sager kan de blive taget op på bestyrelsesmøder.

Du er velkommen i plangruppen

Plangruppen har altid plads til flere medlemmer, og du er velkommen. Du kan læse endnu mere om det frivillige arbejde med lokale miljø- og natursager her. Send os en mail på roskilde@dn.dk, hvis du vil høre mere eller være en del af plangruppen.