Bjørn Petersen

Roskilde Fjord er meget værdifuld med sit rige dyreliv. Fjorden udgør et stort sammenhængende område med sjældne og truede naturtyper i det lave vand, på de ca. 30 øer og holme og på kysterne med strandenge, overdrev og rørsumpe. Fjorden er internationalt fuglebeskyttelsesområde, og øer og holme er fredede som en af Danmarks vigtigste yngle- og rastelokalite­ter for et væld af fugle.

Læs mere om dyre- og planteliv, fredning af fjorden og adgangsforhold på linket, hvor der også er fotos fra fjorden.