Forskere fra Aarhus Universitet har udregnet det såkaldte naturkapitalindeks for Danmark og hver af landets 98 kommuner. Naturkapitalindekset viser fordelingen og kvaliteten af naturen i alle landets kommuner. 

Roskilde Kommune scorer 19 point og ligger nr. 55 blandt landets kommuner. Kigger man udelukkende på pointtallet for kommunens arealer med natur (skove, søer, enge, moser, heder og overdrev) scorer kommunen 68 point og ligger nr. 46. Altså en smule bedre end når man ser på hele kommunens areal.

Til sammenligning er Danmarks pointtal 25 for det samlede areal og 71 point når man udelukkende ser på naturarealer.

Om metoden bag naturkapitalindekset

I perioden 2015 til 2020 har projektet undersøgt naturens tilstand og udvikling i Danmark ved hjælp af frivillige borgeres registrering af udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder. Formålet med projektet har været at skabe ny viden om, hvordan biodiversiteten har det og samtidig inddrage den brede danske befolkning i indsamlingen af naturdata.

Den anvendte metode betyder, at der er organismer og deres levesteder, som sandsynligvis er overrepræsenteret, underrepræsenteret - eller slet ikke er registreret. Det giver nogen usikkerhed i konklusionen, som alligevel er en god indikator for naturens tilstand.

Vær opmærksom på

  • I naturkapitalindekset for Roskilde er fjorden og byens naturområder ikke regnet med.
  • Det seneste naturkapitalindeks er fra 2020, og kan sammenlignes med naturkapitalindekset fra 2015.

Læs meget mere om naturkapitalindekset, metode, beregninger m.m. på linket.