Casper H. Wilson

Himmelev Skov er en ung skov i en tidligere grusgrav med enge, moser og flere søer med god vandkvalitet og fisk. Her ses bl.a. rådyr, harer, ræve og rovfugle. Orkideerne priklæbet gøgeurt og sump-hullæbe vokser sparsomt et par steder ved søbredden. Den ellers sjældne biblomst vokser bl.a. på den sydvendte skråning ved Nodesøen, som Danmarks Naturfredningsforening har plejet ved at fjerne krat og lave høslet. Man kan plukke havtorn, fiske, ride, køre mountainbike og dyrke skovfitness.

Mod syd ligger Kildemosen med varieret flora, nattergal, gøg og græssende kvæg. På gangbrædder kan man gå gennem rørskoven i Kildemosen.

Vest for Store Valbyvej ligger gravhøjen Masterhøj med udsigt over fjord, by og skov. Fra Store Valbyvej er der adgang via en trampesti langs et levende hegn.

Adgang

Der er adgang til Himmelev Skov fra Himmelev, Trekroner, Store Valbyvej og Herregårdsvej.

Casper H. Wilson
Biblomst Jimmy Lassen
Himmelev Skov Camilla Zacho