Gode samarbejdspartnere

Boserup Stævningslaug

Boserupgård

Dansk Cylistforbund Roskilde afdeling

Grøn Hverdag

Hørhusenes græsningslaug (passer folden øf golfbanen med får og kalve)

Ladegårdsåens fårelaug

Nationalpark Skjoldungernes Land

Naturstyrelsen Vestsjælland (Boserup skov, Hyrdehøj skov og Lynghøjsøerne)

Naturstyrelsen Østsjælland (Himmelev skov og Gulddysse skov)

Plastfri Roskilde fjord

Roskilde kommune

Stop Støjen (fra lufthavnen)

Veddelev Kolaug (som har naturplejen på Sønderø ved Vigen camping)


 

... og selvfølgelig mange andre - ved konkrete anledninger

 

Links med muligheder

Roskilde kommunes webkort - med mange oplysende kortlag

"Kortforsyningen"s landsdækkende webkort -lidt andre muligheder end kommunens

Klimatilpasning.dk    Fra miljøstyrelsen. Masser om regn, grundvand, tilskud oma

Fugle og natur - også om svampe og planter

Afdelingens facebook