Roskilde Byråd har vedtaget Grøn Blå Strategi for Roskilde Kommune, som fastlægger den overordnede retning for udviklingen af de grønne og blå værdier i Roskilde Kommune. Grøn Blå Strategi består af et udviklingsprogram og en handleplan.

Om udviklingsprogrammet

Udviklingsprogrammet beskriver den natur vi har, og er bygget op omkring det kommunen gerne vil bruge det grønne og blå til:

  • Natur. Vi vil sikre at den eksisterende natur har det godt og vi vil løbende skabe ny natur.
  • Sundhed. Vi vil gøre naturen som rum for rekreation og motion til det lette valg for alle borgere i kommunen.
  • Oplevelser. Vi vil i endnu større omfang gøre naturen tilgængelig som rum for oplevelser og formidle mulighederne bedre.
  • Klima. Vi vil understøtte et bedre klima ved at skabe mere natur gennem arealomlægning, skovrejsning m.m.

Handleplanen er særligt interessant

Handleplanen beskriver planen for indsatsen i perioden 2022-2025. Handleplanen er udviklet med afsæt i de eksisterende eller planlagte indsatser, og konkretiserer og prioriterer de projekter, der skal arbejdes med fremadrettet.

På linket nedenfor finder man handleplanen, hvor man bl.a. kan

  • Læse en kort status på bl.a. eksisterende naturprojekter
  • Få overblik over nye naturprojekter i perioden 2023-2026

Læs mere om Grøn Blå Strategi og handleplan m.m. på kommunens hjemmeside. 

Kilde: https://www.roskilde.dk/da-dk/om-kommunen/udvikling-og-projekter/vi-udvikler-naturen-og-klimaet/gron-bla-strategi-udvikling-af-de-gronne-og-bla-vaerdier-i-roskilde-kommune/

DN Roskilde er en aktiv partner

DN Roskilde har været en af mange meget aktive bidragydere til Grøn Blå Strategi og dens handleplan. Det vil DN Roskilde fortsat være, når der arbejdes videre med eksisterende og nye projekter.