DN Roskilde formidler især via afdelingens hjemmeside, nyhedsbreve og Facebook, men også vha. foldere og andet informationsmateriale. Vi er flere om formidlingen, og samarbejder om noget og er alene om andet. Vi hjælper hinanden og sparrer løbende om fagligt indhold og kreativ formidling. 

 Uanset hvilken formidlingsplatform man arbejder med, får man oplæring og støtte fra andre i DN Roskilde eller fra DNs sekretariat, som bl.a. afholder kurser i forskellige former for kommunikation.