Lille vandsalamander Bjørn Petersen

Fra 1991 til 2001 blev Hyrdehøj Skov plantet på et tidligere militært øvelsesterræn. Der er både tæt skov med orkideen skov-hullæbe, åbne sletter med gravhøje, græsningsfolde og småsøer, hvor man må fiske. Flere af søerne har sjældne vandplanter, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Der er stier til både træning og friluftsliv samt bordbænksæt og bålplads under tag.

Adgang

Der er adgang fra bl.a. Hyrdehøj, Marievej i Svogerslev og fra små stier fra Lindenborgvej. Der er busstop på Holbækvej.

Spidssnudet frø Roskilde Kommune
Stor vandsalamander Roskilde Kommune