Rørmosen Roskilde Kommune

Oplev fredede arealer med strandeng, gammelt parklandskab, naturpleje med dyr og en vild mose.

Kællingehaven lige nordvest for Roskilde Havn er fredet bynær natur med strandeng. Den har en stor bestand af hulkravet kodriver, der blomstrer fra april til maj. Området har udsigt over fjorden, et rigt fugleliv og af og til besøg af havørne.

Kællingehaven er forbundet med Sct. Hans Hospital, Danmarks ældste psykiatriske hospital fra 1808. Det ligger i et grønt område med mange naturtyper. Hospitalsdriften har holdt enge og lunde fri for almindelig byudvikling og efterladt en mangfoldighed af spor i landskabet. De åbne arealer blev fredet i 1999.

Hørhusfolden plejes med får, geder og heste. Der er adgang til foldens blomstrende buske og træer samt vandhuller med løvfrøer, der i maj kvækker efter solnedgang.

I Rørmosen er der rørskov, græssede enge og sumpskov med et væld af nattergale, hør dem i maj og juni. Man kan gå gennem Rørmosen på en gangbro mellem Sortesti og golfbanen ved Gedevad. Selve Gedebæksrenden og ådalen omkring renden var i stenalderen et sund, og man kan finde gamle muslingeskaller i muldvarpeskud.

Roskilde Golfklub har gravet vandhuller til løvfrøer og andre padder, sat insekthoteller op og udsået vilde blomster. På området trives især fugle, bl.a. rørdrum, der yngler i rørskoven. Roskilde og Omegns Lystfiskerklub samt Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord sætter ørredyngel ud i Gedevadsbækken, som fra Langengen i Svogerslev løber langs Skjoldungestien.

Adgang

Der er busstop og p-pladser tæt på Roskilde Havn og på selve Sct. Hans. Sortesti og Skjoldungestien går gennem områderne. I den vestlige del af området ligger busstoppet Kongemarken på Boserupvej. Der er også adgang fra Boserupvej og dens busstop og p-pladser.

Lille ildfugl Søren Rosenberg
Dansk landged Bjørn Petersen
Rørmosen Roskilde Kommune
Kodriver i Kællingehaven Roskilde Kommune
Rørdrum Henning Høst
Havørn John Larsen