Roskilde Kommune

Boserup Skov på ca. 224 ha er kommunens eneste gamle skov med hundrede årige træer. Skoven er statsskov og blev fredet i 1980. I 2021 blev den udpeget som urørt skov uden produktion. Skoven når ud til kysten med lerskrænt, udsigt til Ringøen, strandenge, rørsumpe samt flere shelters og grillpladser. Boserupgård Naturcenter midt i skoven og naturlegepladsruten Midgårdsormen i nordvest er også værd at besøge.

Skoven er frodig med mange træarter og over 70 sjældne svampearter, en stor dådyrbestand og et rigt fugleliv med bl.a. spætter, ravne og god mulighed for at opleve havørn. Mod syd har skoven mange kulturspor som gamle fægyder, gravhøje, grøfter m.m. og et berømt flor af forårsblomster. Anemoner og lærkesporer i forskellige farver dominerer, men der er også stenfrø, skælrod og gyvelkvæler. En del af skoven er stævningsskov, hvor træerne bliver skåret ned og skyder igen, hvilket giver en god dynamik og lys ned til skovbunden. De lysåbne steder er gode for sommerfugle bl.a. hvid admiral, kejserkåbe og andre dyr som snoge, der soler sig.

Boserup Stævningslaug hjælper Naturstyrelsen med at vedligeholde den del af skoven, der er stævningsskov. Læs mere på linket herunder, og se hvornår der er stævningsaktiviteter i Boserup Skov.

Adgang

Skoven har masser af stier, og både Fjordstien og Skjoldungestien går igennem. På cykel eller til fods kan man bilfrit komme ad Kongemarken fra Langengen i Svogerslev og Margrethehåbsvej i Roskilde, ad Langeskov fra Sct. Hans eller ad Sortesti. Der er busstop ved p-pladserne på Boserupvej.

Lærkesporer og anemoner Roskilde Kommune
Roskilde Kommune
Kejserkåbe (han) Søren Rosenberg
Blå anemone Danmarks Naturfredningsforening/Kenneth Johansson
Havørn John Larsen
Skælrod Roskilde Kommune