Køer ved Sønderø Bjørn Petersen

Vigen Strandpark er en yndet badestrand. Fra strandparken er der udsigt til Roskilde by, domkirken, havnen og Sct. Hans.

Mod sydøst ligger strandengen Sønderø. Her holder kvæg fra Veddelev Kolaug græsset nede, så strand- og engplanter og fugle trives. Der er fri adgang i indhegningen.

I 2022 etableres et stenrev ud for Vigen Strandpark ved Veddelev. Her kan man med snorkel opleve muslinger, alger og andet liv, der kræver fast underlag i modsætning til blød bund og ålegræs.

Nordpå langs kysten når man Veddelev Havn. Herfra kan man måske se havørnene i luften. Nord for Veddelev Nordstrand er et højtliggende overdrev med blomster og frugttræer. Stien går videre langs en kvægfold med et lavvandet vandhul, hvor spidssnudet frø yngler. I yngletiden bliver hannerne blå, og de hulkravede kodrivere lyser gult op. Stien ender på Højklint med udsigt over fjorden, Elleore og Bognæs.

Nord for Veddelev ligger Bløden, et lavvandet område med store flokke af gæs og vadefugle. Der er ikke adgang til Bløden, men en sti fører fra Veddelev Bygade 74 til et fugletårn. Fugletårnet kan også nås via stien nord for Frederiksborgvej 355.

Adgang

Der er adgang via gang- og cykelstier, bus og p-plads ved campingpladsen og Veddelev Havn.

Kodriver Roskilde Kommune
Spidssnudet frø Roskilde Kommune
Havørn John Larsen
Grågæs Danmarks Naturfredningsforening/Kristian Ørsted Pedersen
Elleore

Se udsendelse fra Roskilde TV

I anledning af DN Roskildes udgivelse af folderen om naturperler i Roskilde Kommune har Roskilde TV været på besøg ved Veddelev Nordstrand med Morten Vincents, biolog i Roskilde Kommune.