At man kan opleve landskabets skønhed og geologi og kulturhistorie har stor værdi for vores egns identitet, og for vores hverdag og vores turister og andre gæster.
Derfor er landskabsæstetik vigtigt for DN Roskilde, og derfor arbejder vi konstruktivt og kritisk med "sager" om fx
- byggerier i det åbne land,
- modtagelse af overskudsjord
- tekniske anlæg på landet
- veje, sportsbaner, stier, skovrejsning, vandhuller
- og så videre."