Ålegræs Karsten Dahl

Salvadparken ligger lavt i landskabet, hvor Hove Å løber ud i Roskilde Fjord, og giver udsigt over vandet, fjordens fugle og Eskildsø. Salvadparken er et godt udgangspunkt for undervisning i det fri med bl.a. lejrplads og grejkasse.

På strandengen vokser strandplanter som blågrøn gåsefod, strand-tusindgylden og kveller (salturt). Den saftspændte kveller er spiselig, så længe den er frisk grøn. På fjordbunden er der ålegræs og sten med muslinger, som giver føde til de mange fugle.

Parken har to shelters, hvoraf det nordlige er handicapvenligt. Der er også bålplads, borde, bænke og multtoilet. En sti fører mod nord langs stranden til Vigensdal og mod syd til Lille Valby Enge.

Adgang

Der er p-plads på Frederiksborgvej 501. Der er busstop ca. to km mod nord ved Margretheskolen. Man kan ankomme til fods eller på cykel – og i båd eller kajak fra fjorden.

Kveller/salturt Camilla Zacho
Gul anemone Danmarks Naturfredningsforening/Eva Krohn Svendsen