Landsbyen Herringløse ligger med sine to gadekær i et åbent landskab.

Mod nordøst åbner landskabet sig ned mod Hove Å. Markvejen Vadvej fører hen over området til en lille bro, hvor man til fods eller på cykel kan komme over Hove Å.

Mod øst er der vid udsigt fra grusvejen Kalkgravsvej. Vejen passerer Hove Kalkgrav og går videre over Hove Å. Sporene fra kalkudvindingen giver et kuperet landskab med en særegen kalkelskende botanik, en sumpskov, en put & take-sø og på den anden side af åen adgang til HOFORs skovbevoksede kildepladser. Der er adgang til dele af kalkgraven.

Adgang

Der er adgang til Herringløse med bus og via områdets mange stier, veje og markveje, som er oplagte til gå- og cykelture.