Roskilde Kommune

Hedeland Naturpark er et stort natur- og friluftsområde med et særpræget landskab. Tidligere lå der flade marker, men siden starten af 1900-tallet har man hentet store mængder grus til byggeri og anlæg. I 1978 blev et stort rekreativt område indviet på den førhen næringsrige Hedeboegn. I takt med at flere områder tømmes for grus indlemmes de i Hedeland Naturpark, som ligger i både Roskilde, Høje-Taastrup og Greve kommuner.

Terrænet er næringsfattigt og kuperet med skov, bakker, sletter, søer og høj biodiversitet med mere end 350 arter af vilde blomster, bl.a. forskellige orkideer som sump-hullæbe og sommerfugle som dværgblåfugl og isblåfugl. Søer og kanaler er rene og kalkholdige og har et rigt fugle- og dyreliv. I de stejle skrænter kan man se undergrundens geologiske lag.

Grusstier indbyder til gå-, cykel- eller rideture og ophold ved bl.a. bordbænksæt, legepladser og bålpladser. Der er også en skibakke, et amfiteater, vinterrasser, rideklubber, golfbane, motorbane, modeljernbane, veterantog og udlejning af mountainbikes.

Adgang

Der er adgang mange steder fra. Se mere på hedeland.dk.

Jeanette Vindbjerg Nissen
Bjørn Petersen
Bjørn Petersen