I arrangementsgruppen er vi fem faste medlemmer. Vores opgave er at planlægge og koordinere DN Roskildes arrangementer, f.eks. ture, foredrag, naturplejeopgaver og forskellige praktiske opgaver (se aktuelle arrangementer på denne side).

 Nogle arrangementer planlægges i samarbejde med andre, f.eks.

  • En gang årligt bekæmpes havtorn ved Lynghøjsøerne i samarbejde med Naturstyrelsen.
  • Foredrag med oplæg fra eksterne eksperter.
  • Naturplejeprojekter i samarbejde med Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune, f.eks. stævning i Boserup Stævningsskov.
  • Samarbejde med Roskilde Kommune i forbindelse med f.eks. kampagner og information, f.eks. lancering af naturperlefolderen i 2022.

 Vi mødes efter behov, hvilket normalt er fire gange om året. Gruppens tovholder indkalder til møderne, hvor vi samler op på afholdte arrangementer og planlægger nye arrangementer, dvs. deler informationer, koordinerer og fordeler praktiske opgaver i forbindelse med kommende arrangementer. Desuden drøfter vi økonomi og forslag til fremtidige arrangementer. Der skrives referat fra møderne.

Du er velkommen i arrangementsgruppen

Arrangementsgruppen er åben for nye medlemmer, og du er velkommen. Du kan læse endnu mere om det frivillige arbejde med lokale arrangementer her. Send os en mail på roskilde@dn.dk, hvis du vil høre mere eller være en del af arrangementsgruppen.