Skrubtudse Danmarks Naturfredningsforening/Marianne Krag Petersen

Gulddysse Skov er en nyere skov, der byder på spændende naturoplevelser, bl.a. et rigt fugleliv og skovsøer med frøer, tudser og vandsalamandre. De første træer blev plantet i 2001 på det, der skal blive til små 200 ha skov med især eg og bøg, men også rødel og grupper af fuglekirsebær, douglasgran og ædelgran. Orkideen skov-hullæbe vokser talrigt i skoven, særligt langs skovvejene.

Området beplantes løbende og er anlagt til beskyttelse af grundvandet, men også til skovdrift og rekreative formål. I skoven er shelters, bålpladser, borde, bænke samt vandre- og cykelruter.

Mod nord ligger den næsten 200 år gamle, restaurerede Gulddysse Kulturgård, hvor der er aktiviteter inden for både natur og kultur. Navnet Gulddysse stammer fra en langdysse i nærheden, og her kan man i sensommeren være heldig at se sommerfuglen guldhale. Fra Ørebjerg er der udsigt over Værebro Ådal.

Adgang

Der er adgang til skoven fra Gundsømagle og fra busstop og p-pladser på bl.a. Gulddyssevej og Gulddysse Skovvej.