Overskudsjord fra byggerier og anlæg er dyr og besværlig at komme af med. Der er derfor opstået en "industri" med formidling og modtagelse af den. (https://jord.dk/).
Én mulighed er at:
Lovgivningen omkring overskudsjord giver mulighed for at man kan skrive i en ansøgning at man har brug for jord for at forbedre dyrkningsforhold på sin landbrugsjord. Så unddrager det sig al anden regulering end miljølovgivning om forurening.
Hverken landskabets former eller muligheder for fremtidig natur på nuværende lavbund er beskyttet mod det. Det er rent faktisk med til bid for bid at forringe potentialerne for natur i kommunen.

DN og andre af naturens venner er ulykkelige og frustrerede over situationen, men så længe lovgivningen freder praksissen er den temmelig umulig at hindre.
Se også: DN Mener om jord

Hent og læs også afgørelse om tørlægning af fugtig lavbund