Markfirben Roskilde Kommune

De tre Lynghøjsøer: Lyngager Sø, Flæng Sø og Vejgård Sø ligger i et stort kuperet naturområde, der indtil 2019 var grusgrav. Planter og dyr har hurtigt indtaget det næringsfattige område med stejle skrænter og vild bevoksning. I 2021 blev der etableret yngleområder af grus til markfirben. Flere steder græsser dyr, og frivillige fjerner havtorn for at holde området lysåbent til gavn for planter og insekter. Den østlige sø, Vejgård Sø, er tiltænkt dyre- og plantelivet.

Rundt om søerne er et stisystem med udsigter, mountainbikespor, bålpladser, madpakkehuse, badebroer og shelters. Det er meningen at det aktive friluftsliv, hvor man bl.a. kan fiske, bade, sejle i kano, finde trolden Runde Rie, kælke og skøjte skal foregå ved de vestlige søer, Lyngager Sø og Flæng Sø.

Adgang

Der er p-pladser på Lyngageren og Lindenborgvej. Til fods eller på cykel er der adgang fra bl.a. Hyrdehøj Skov. Bussen stopper i Svogerslev.

Runde Rie Roskilde Kommune