Bolund Camilla Zacho

Bolund er en høj moræneknold med flad top og udsigt over fjord, øer, kyster og vandfugle. Digesvaler yngler i skrænterne, og man kan se havørn eller måske en vandrefalk.

Turen til Bolund går via Lille Valby Enge og en smal landtange. Strandengen er fugtig og salt med små fordybninger og render med bl.a. dyndsnegle, slikkrebs og kveller. Længere inde er engen mere tør og fersk med andre arter. Kvæg holder græsset i skak, så blomster og insekter trives. Den nordøstlige del af strandengen og strandoverdrevet er rig på farvestrålende og sjældne overdrevssvampe. På strandoverdrevet og på selve moræneknolden vokser bl.a. engelskgræs, kornet stenbræk, mat potentil og hulkravet kodriver.

På engen står den store Bolundsten med mærker efter fingrene fra en heks, som ikke kunne ramme den støjende klokke i Ågerup Kirke. Stedets historie kan til dels spores i et langt stendige med den sjældne bregne rundfinnet radeløv og i fundamentrester efter en smedie.

Området blev fredet i 1941 ”paa Grund af dets Skønhed og Egenart”, men måtte udtrykkeligt gerne bruges til mange formål.

Adgang

Der er adgang fra p-plads på Frederiksborgvej lige nord for Lille Valbyvej. Nærmeste busstop (Risø) er en km sydpå.

Digesvaler Danmarks Naturfredningsforening/Kristian Ørsted Pedersen
Digesvalers redehuller i klinten på Bolund Allan Andersen
Kodriver Roskilde Kommune
Kveller/salturt Camilla Zacho
Havørn John Larsen
Knopurt Camilla Zacho