Roskilde Kommune

Himmelsøen er en stor grundvandssø, som på afstand er nærmest usynlig, da den ligger dybt i den tidligere Darup Grusgrav. Området byder på gåture, udsigt og et rigt plante- og dyreliv, specielt mange fugle.

De tre små øer ude i Himmelsøen er forbeholdt fuglene. På skrænterne er der lavet yngleområder for markfirben. Her kan hunnerne lægge æg i grusbunkerne.

Der er to km rundt om den 11 meter dybe sø med badestrand og gangbro. Der er vandre-, cykel- og ridestier rundt om søensamt shelters, bålplads, bordbænksæt og toilet. Fiskeri er tilladt.

Øst for Himmelsøen ligger kunstværket Floating World af Morten Stræde, der er en optegning i beton af en højdekurve i terrænet. Kunstværket er placeret højt med udsigt over søen, og er en del af det rekreative område kaldet Milen.

Adgang

Der er adgang til Himmelsøen bl.a. via sti fra Darup Idrætscenter. Der er p-plads ved Gammelgårdsvej og busstop og p-pladser ved Darupvej.

Markfirben Roskilde Kommune
Fjordterne Klaus Pedersen
Dagpragtstjerne og forglemmigej Bjørn Petersen
Bjørn Petersen
Bjørn Petersen