De love og regler, som regulerer, hvad man må, er komplicerede, men i DNs folder med gode råd får man overblik over det vigtigste.

Bemærk i øvrigt Friluftsrådets kampagne ”Gå nye veje”, hvor man bl.a. kan anmelde ulovlige forbudsskilte.