Der er en del læsearbejde og tænkearbejde og kort-kigning, og ofte besøg på stederne. Og deadlines, der skal overholdes og regler, man skal finde ud af. Men der er også god hjælp at få, både fra os andre roskildDNsere og fra de ansatte eksperter i DNs sekretariat. Samarbejdet med kommunen er som regel også godt. Og der er mange gode hjælpemidler.

Men det er og bliver krævende. Nogle bliver sure, når vi klager, men det er formanden der lægger sin brede ryg til.

Til gengæld er det også det arbejde, der i det lange løb har størst betydning for vores landskab og naturoplevelser. Både direkte, og fordi de mange sager landet over giver DN baggrundsviden om udviklingen på landsplan, så DN kan lobbye relevant.

DU kan blive tilknyttet vores plangruppe, og lære af de garvede.
Så hjælpes du i gang med at forstå systemerne og bruge hjælpemidlerne.
Vi arbejder rimeligt selvstændigt med de enkelte sager hver især - eller i små samarbejdshold. Men der er altid sparring og hjælp at få, og under oplæring kan du fx sidde sammen med en erfaren og prøve tingene af.

Du får fri adgang til mange kurser gennem Naturens Universitet. Om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv.

Alt i alt en krævende og lærerig opgave, der kan give værdifuld erfaring, netværk og viden. Og først og fremmest:
Værdifulde resultater ude i virkeligheden.