Mangt og meget har med fjorden at gøre.
Her har vi foreløbig en enkelt sag.
En afgørelse fra hvad der spøjst nok hedder "Miljø- og Fødevareklagenævnet" .
Om at selv Kystdirektoratet skal overholde loven.