Troldænder Hans Henrik Erhardi

Store Kattinge Sø

Store Kattinge Sø ligger i et fjordlandskab med pilesump, rørskov og enge. Der er mange fugle, blandt andet Nordeuropas største vinterbestand af troldænder, som kan ses fra fugletårnet i sumpskoven på Espeholm.

Adgang: Der er adgang til søen via Kattinge Værk, her er p-plads og busstop, samt fra p-plads ved Espeholm og Slusebro på Kongemarksvej.

Kattinge Værk

Kattinge Værk ligger mellem Store Kattinge Sø og Kattinge Vig direkte op til Boserup Skov. I 1754 blev der anlagt en stampemølle, hvor der blev lavet filt (vadmel). Senere er bygget en cellulosefabrik tegnet af Martin Nyrop, kendt for Københavns Rådhus. Bygningerne ligger i en genforvildet park fra 1800-tallet med varieret svampeliv og flora, bl.a. et væld af blå anemoner på skrænten ned mod vandet, gamle træer, åbent græsland, et lille bålhus, udsigt over Kattinge Vig og nem adgang til sø, fjord og skov.

Adgang: Værket har adressen Boserupvej 150. Der er busstop og p-plads lige østfor. Flere stier fører fra Boserup Skov til værket.

Blå anemone Danmarks Naturfredningsforening/Kenneth Johansson
Strandasters ved Kattinge Vig Roskilde Kommune