I bestyrelsen er vi seks medlemmer og et par suppleanter. Vi koordinerer aktiviteter og arbejde i DN Roskilde og har ansvar for aktiviteter i regi af DN Roskilde.

Vi mødes cirka 10 gange om året inklusiv årsmødet (generalforsamlingen) i november, hvor bestyrelsesmedlemmer vælges med en formand, der har til ansvar at beslutte og videreformidle afdelingens holdninger. I tilfælde af at formanden er forhindret, løfter næstformanden formandsansvaret.

Nogle af bestyrelsens aktiviteter opstår eller foregår i samarbejder med andre. Henvendelser til bestyrelsen resulterer ofte i et indledende møde eller en korrespondance med vores formand. Herefter overdrages kontakten eller den konkrete opgave til et bestyrelsesmedlem eller en anden af foreningens aktive f.eks. fra arrangementsgruppen eller plangruppen. Af og til opretter vi en midlertidig arbejdsgruppe med ansvar for opgaven.

Send en mail til os på roskilde@dn.dk eller ring til vores formand på 2982 6512.

Sådan opstod vores befæstelsesgruppe

På baggrund af en henvendelse har vi oprettet en ”befæstelsesgruppe”, som sammen med Grønt Omstillingsforbund, Roskilde Kommune og Fors arbejder på et regelsæt og på at nudge kommunens borgere til at begrænse belægning med fliser og granitskærver i deres parcelhushaver.

Hårde befæstelser som fliser og skærver giver flere udfordringer, bl.a. løber regnvand hen over fliserne til kloakken med risiko for lokal udtørring eller decideret tørke – frem for at vandet lokalt siver ned i jorden og indgår i det naturlige vandkredsløb og skaber gode forhold for levende organismer. De hårde befæstelser rummer ingen eller meget begrænsede levesteder og fødekilder, hvilket skaber dårlige betingelser for dyr, planter og andre organismer. Samtidig er fliser og granitskærver materialer som sjældent bliver genanvendt og derfor ikke indgår i et cirkulært kredsløb.