Vi er flere der kører den udadvendte IT, men vil gerne være endnu flere.
For at aflaste hinanden og for at have et kreativt miljø omkring det.

Vigtigt: At DN Roskildes aktiviteter og målsætninger afspejles / fremmes.
Du skal følge med i, hvad der foregår, og SELV tage initiativer og opsøge mere viden.
Du skal også selv få kreative ideer og udvikle dem i samarbejde med andre.

Du får den tekniske oplæring og support der skal til. Hjemmesiden er lavet i Umbraco.
Det faglige og kreative sparrer vi om løbende. Alle parter har nok noget at lære.

DN udbyder også landsdækkende kurser, bl a i forskellige former for kommunikation.