Foruden disse 18 er der den nyeste: Værebro ådal, som beskrivelsen er ved at blive lavet af.
Den ligger nordligst i kommunen, og sydligst i Egedal kommune.
Og en række arkæologiske fredninger og bygningsfredninger, vi ikke har så meget at gøre med....
Og så lige kirkeomgivelsesfredninger (såkaldte "Provst Exner-fredninger").
Alle kan findes via kommunens kort, hvor man kan få vist fredninger og aktuelle fredningsforslag.

 

Bolund 

Boserup Skov og Kattingesøerne

Folkeparken og Klostermarken

Gundsømagle Sø

Himmelev Strand

Jyllinge Nordmark (Lønager Strandpark)

Ledreborg alle

Masterhøj

Oddestenskysten

Provstevænget

Ramsødalen

Roskilde Fjords øer og holme

Ryebakke

Sankt Hans Hospital

Snoldelev Mose

Stengærde ved Østrup

Tjæreby Hede

Ågerup Dam