Debatindlæg

Grøn strategi og grønne områder

Nu mens kommuneplanens Grøn Blå Strategi snart skal vedtages, er der allerede forsøg på at underminere den ved at lokalplanlægge stik imod dens principper.

Kommunen vil fremme naturens mangfoldighed og gode grønne områder i borgernes nærområder.
Kommunen vil -måske- også bebygge et stort dejligt selvgroet område med tjørnekrat og små lysninger nord for Fiskervejen i Veddelev. Krattet forbinder det grønnne område ved Højagergård med det åbne land og styrker levemulighederne for dyreliv tilknyttet det lille vandhul i vest.
De 2 hensigter strider mod hinanden: At bebygge tjørnekrattet er at bekæmpe naturen og de rekreative kvaliteter på stedet. Det er ingen vel i tvivl om?

 

 

Ældreegnede boliger er et værdifuldt gode, men det ene gode skal helst ikke udkonkurrere det andet. Bynær natur har alt for længe været set som en reserve, man bare kunne lave om til hvad som helst. Nu er ”vi” ved at vågne op til at erkende dens egen værdi. Lad os håbe, at vores lokalpolitikere er for kloge til at sætte den over styr.

(Sendt som læserbrev til Roskilde Avis og Dagbladet d 16/3 2020)

 

Flere nyheder