Nyhed

Stien fra Darup Mosevej bevares åben.

"Kære Banedanmark
I får ikke tilladelse til at nedlægge den gennemgående adgang på Darup
Mosevej
Lejre Kommune giver hermed afslag på Banedanmarks ansøgning om
dispensation til at nedlægge offentlighedens adgang under den sporbærende bro
på Darup Mosevej jf. naturbeskyttelseslovgivningen § 26a, stk. 3."

Sådan indleder Lejre kommunes medarbejder sit svar til BaneDanmark, som ellers har argumenteret med mange argumenter for at offentlighedens nogenlunde frie færdsel i det åbne land ikke var vigtigt nok.
  Det er faktisk en ganske interessant afgørelsestekst, der kan læses her
https://www.lejre.dk/nyheder/horinger-afgorelser-og-udbud/2021/maj/afslag-til-at-nedlaegge-offentlighedens-adgang-via-darup-mosevej/

Tillykke til alle os brugere af det åbne land, og til alle os. der har bidraget med underskrifter og høringssvar.

Flere nyheder