Høringssvar

Grønt område eller P-plads?

Hvad vil Roskilde med plænen ved Vikingeskibshallen?

Et politisk udvalg vil ændre lokalplanen for området ved Vikingeskibsmuseet for at fremme støj og forurening i en del af den grønne akse fra fjorden over Byparken og Provstemarken til Domkirken. 
 
 
 

Det har skabt røre i Roskilde, som ellers lige har vedtaget en kommuneplan med mange "blå og grønne" ambitioner.
Især naboer har lagt afvisende høringssvar ind i høringsportalen, hvor man både kan læse selve forslaget og de mange høringssvar for og imod. Nu også Roskildes - som også står her nedenfor.
  Med al skyldig respekt er der -ingen nævnt, ingen glemt- meget længere mellem velargumenterede indlæg for ændringen end imod. Faktisk ikke så mærkeligt.
 Under alle omstændigheder er det interessant læsning, og det er fint at borgerne har mulighed for + lyst til at diskutere vores fælles omgivelser.
  Spændende, hvad politikerne får ud af det.  

 

Forslaget om tillæg 1 til lokalplan 360 er et forbløfffende og forvirrende forslag, som vel bliver skrottet. Det fortjener det ihverfald så udpræget.
Det er forvirrende fordi det skaber skaber en række fundamentale uklarheder om, hvad Roskilde kommune egentlig vil:

Vil vi kendes som klimabevidst og miljøvenlig? - Eller tiltrække CO2, udstødning og trafikstøj?
Vil vi have planter og dyr på grønne områder? - Eller maskin-udstillinger?
Vil vi værne om fredelige rekreative sysler? - Eller lade de mest dominerende fortrænge resten?
Passer vi på vores egne borgere? - Eller ofrer vi dem, hvis fremmede har andre ønsker?
Skal "Skjoldungernes Land" forstås som en nationalpark? - Eller forlystelsespark?
Betyder vikinge-identiteten noget for havn og museum? - Eller er det ligegyldigt?
Har vi ideer med vores planlægning? - Eller ideforladt planløshed?
Bestemmer politikerne over vores egne matrikler? - Eller gør tilfældige partycrashere?
(Med andre ord: Næste gang "nogen" finder på at indtage et grønt område til et eller andet uautoriseret event, vil "vi" så også lave nye lokalplantillæg?)
(Med atter andre ord: Har vi et byråd - eller et gummistempel?)


For DN Roskildes vedkommende er det mest påtrængende spørgsmål:
Vil vi have natur og hensynsfuld rekreation på de grønne områder? - Eller er de bare en ligegyldig reserve til hvad som helst, hvem som finder på?

DN Roskilde ser frem til at forslaget droppes.
Hvis politikerne i udvalget virkelig synes, det har værdi for Roskilde at et grønt rekreativt område degraderes til scene for motorshows, så har vi et godt alternativ:
Rundt om adressen Rådhusbuen 1 ligger nogle store grønne plæner, hvor meget få rekreerer sig. Her er god plads, og afstand til både naboer og folk, der vil nyde fjorden og Byparken. Det ligger ved den allerede trafikbelastede Køgevej, ikke ret langt fra Motorvejen og Østre Ringvej. På god afstand af Skjoldungernes Land.
Her vil en invasion af støjende CO2-udledere ikke genere ret mange. Bortset fra Roskildes image som miljøvenlig og klimabevidst kommune.

OBS: Dette er bare en venlig hilsen til Roskildes plagede borgere.
DN Roskildes høringssvar ligger indlagt som .pdf i høringsportalen.
(Og i spalten her til højre)


 

DN Roskildes indsigelse mod forslaget til tillæg 1 til lokalplan 310.

DN Roskilde mener ikke at grønne åndehuller skal misbruges til uvedkommende formål, og vil af flere grunde stærkt fraråde vedtagelse af tillæg1 til lokalplan 310.


1 Selvom græsarealet ikke i sin nuværende tilstand har synderlig naturværdi, har det høj rekreativ værdi i form af grønt rum og afstand til vejtrafikken, så man kan færdes og opholde sig i relativt stressfri omgivelser, endda i sammenhæng det grønne parkbælte med Byparken og Provstemarken op til Domkirken. Også om torsdagen. Det vil tillægget bringe i fare.

 

2 I praksis lægger tillægget op til at "cementere" de motorshows, der har udfoldet sig til stor objektiv gene, ikke alene for naboer og borgere med jævnlig færdsel i området, men tillige i store dele af byen og på indfaldsveje. Hidtil uden lodsejers aktive accept eller medvirken, eller sågar bare ordentlige kontrol og ansvarlighed. Det skaber bekymring for, om kommunen også i andre situationer vil overlade beslutninger om anvendelse af fælles offentlige arealer til tilfældige uautoriserede grupper. Hvis hér, hvorfor så ikke alle andre steder?


3 En kommune med påstået grønne og miljøvenlige og klimabeskyttende ambitioner burde vide bedre end at ligge under for benzindrevet selvtægt. Istedet burde lokalplanlægningen regulere færdsel og parkering i området på effektiv vis, så kommunen kunne siges at beskytte sine borgere, istedet for at svigte os, og gøre de hensigter til skamme, som kommuneplanen ellers så pænt udtrykker.


4 Området er en del af nationalparken Skjoldungernes Land. Det virker decideret uheldigt at man i en nationalpark bevidst vil degradere et trods alt grønt og fredeligt areal i direkte kontakt med fjorden til P-plads og showroom. Det kan ikke undgå at yderligere udhule den smule respekt, der trods alt står om nationalparkbegrebet, og om selve Skjoldungernes Land. Som nødigt skulle fremstå som en ren turistmaskine.


5 Der findes forskellige former for rekreative fornøjelser og vi skal alle være her. Men selvom man ikke vil gøre sig til dommer over hvad der er godt og skidt, så er det ingen skam at skelne mellem aktiviteter, der ikke eller kun i svag grad generer andre, og så dem, der påtvinger masser af sagesløse borgere voldsomme gener, man som ramt individ eller gruppe står magtesløs overfor.


Hvis et tillæg er nødvendigt for fx at kunne afholde vikingemarkeder eller andre lokalt eller vikingemæssigt relevante arrangementer, så SKAL det specificeres at der kun RENT UNDTAGELSESVIST må parkeres på græsarealet. Specificeret med en form for fast mål, man kan forholde sig præcist til, og ingen af de to elastiske formuleringer i det oprindelige og det ændrede forslag.

 

Venlig hilsen og krydsede fingre på DN Roskildes vegne

Bjørn Petersen Formand
roskilde@dn.dk">roskilde@dn.dk

www.dn.dk/roskilde

facebog

 

 

 

Flere nyheder