Nyhed

Grundvand Stem på en kyndig og miljøvenlig kandidat til Fors' bestyrelse

På DN Roskildes årsmøde 9/11 '21 gav "din stemme i Fors' bestyrelse" som Jens Christian Refsgaard kalder sig, et godt kort oplæg om grundvand i kommunen (og andre steder).
Hvordan det administreres, hvor meget vi bruger, hvad der truer det, og hvordan vi passer bedre på det.
Vi tør godt anbefale at stemme på ham, for det er tydeligt han ved hvad han snakker om og hvad han vil
Vi vil ikke fraråde at stemme på andre, for der kan også være andre gode, vi bare ikke ved nok om.

Her kan du hente .pdf med de meget oplysende slides: "Rent grundvand i Roskilde".
Foruden oplysende tekster er der bl a link til dér hvor man fra 29/11 '21 kan stemme på bestyrelsesmedlemmer til Fors - der både leverer vand og vandafledning.
Se mere om Jens Christian her: https://www.facebook.com/kundevalgt

Og læs hans valgoplæg lige her nedenfor:
(Vil du vide mere, så spørg endelig - nemmest på mail til roskilde@dn.dk)

 Valg af kunderepræsentant til Fors’ bestyrelse
Jeg stiller op som kunderepræsentant til Fors’ bestyrelse.
Fors er forsyningsselskab for vand, spildevand og fjernvarme i Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner og tager sig desuden af affald i Holbæk.

Mine mærkesager er:
 Beskytte grundvandet mod især pesticider.
 Fjerne kalk (blødgøre) fra drikkevand.
 Spare på det dyrebare grundvand ved at benytte sekundavand (fx fra tag og terrænnært grundvand) til toiletskyl.
 Sikre færre spildevandsoverløb og mere effektiv rensning.
 Beskytte mod klimabetingede oversvømmelser.
 Udbrede grøn fjernvarme.
 Sørge for mere effektiv genanvendelse af affald.
 Inddrage borgerne i udvikling og gennemførelse af strategi og projekter.

Det er vigtigt, at der som modvægt til de medlemmer, som de tre byråd udpeger, også i bestyrelserne sidder uafhængige folk med faglig viden.
Jeg er professor emeritus i vandressourcer fra GEUS og har beskæftiget mig med vandmiljø og klimaforhold i mere end 40 år.
Udover det faglige brænder jeg for, at borgere og civilsamfund inddrages i beslutninger.

Jeg har siddet som kundevalgt i Fors’ bestyrelse i de sidste fire år og vil gerne fortsætte endnu en periode.
Fors er en vigtig aktør i forbindelse med miljø, natur og den grønne omstilling.
Når der i de kommende år fx skal laves grundvandsbeskyttelse, vil det indebære at store områder, der i dag dyrkes som traditionelt landbrug fremover skal konverteres til skov, natur eller pesticidfrit landbrug.
Jeg vil arbejde for at grønne DN ildsjæle bliver inddraget i udviklingen af planerne herfor.

Hvis du bor i Roskilde, Lejre eller Holbæk kommuner kan du stemme til kundevalget i Fors indtil 13. december.
Det gælder også, selv om du får drikkevand fra et privat vandværk – bare du er tilsluttet kloaknettet.

Du stemmer via dette link https://www.fors.dk/kundevalg/ med brug af NEMID.

Del gerne med kollegaer, venner og naboer, der bor i de tre kommuner.
For få borgere er opmærksomme på, at der er valg af kunderepræsentanter til Fors’ bestyrelse.
Se mere information om mig og mine initiativer i Fors’ bestyrelse på https://www.facebook.com/kundevalgt
og   https://www.linkedin.com/in/jens-christian-refsgaard-39baa619/
             Jens Christian Refsgaard

 

Flere nyheder