Nyhed

Mere om trafikstøj

Allan Andersen fra DN Roskildes bestyrelse har lavet lidt mere offentlighed om trafikstøj:
* Et læserbrev om hvordan det går med underskriftindsamlingen (nu 460 stemmer)
* og et forslag til DNs repræsentantskab om at DN på landsplan skal beskæftige sig med det.

Tak for støtte til borgerforslag

Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde har stillet et borgerforslag om, at Roskilde Kommune bliver forsøgskommune med ”støj-kameraer”, der effektivt kan fange motorkøretøjer, som støjer for meget. Borgerforslaget findes på kommunens hjemmeside:

https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/fa-indflydelse/borgerforslag/oversigt/forslag-til-stoj-kameraer-i-roskilde-kommune/

Vi takker for den store opbakning til forslaget, som nu har opnået omkring 450 stemmer. Vi opfordrer ikke desto mindre til, at endnu flere går ind og støtter forslaget, så vi kan nå op over de 500 stemmer, som skal til for at det kan blive behandlet i Byrådet.

Baggrunden for forslaget er bl.a., at Roskilde Kommune i stigende omfang er blevet hjemsted for de mest støjende transportmidler, især motorcykler. Disse skaber støjgener i hele Roskilde, både i havneområdet, på gader og veje i centrum og indfaldsvejene til byen. Og såmænd også ude i den ellers fredelige natur, f.eks. i Boserup skov.

Trafikstøj er erkendt som et alvorligt sundhedsmæssigt problem, bl.a. med stress og forhøjet blodtryk som følger. Verdenssundhedsorganisationen anslår, at omkring en tredjedel af borgerne i EU er negativt påvirket af trafikstøj

Senest er det i en stor dansk undersøgelse vist, at trafikstøj er en alvorlig medvirkende faktor i forbindelse med demens.

 

Allan Andersen, Højen 9, Himmelev, Roskilde. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde

Til DNs strategi: Forslag om at DN på landsplan prioriterer arbejdet med reduktion af trafikstøj

Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde har stillet et borgerforslag om, at Roskilde Kommune bliver forsøgskommune med ”støj-kameraer”, der effektivt kan fange motorkøretøjer, som støjer for meget. Borgerforslaget findes på kommunens hjemmeside:

https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/fa-indflydelse/borgerforslag/oversigt/forslag-til-stoj-kameraer-i-roskilde-kommune/

Baggrunden for forslaget er bl.a., at Roskilde Kommune i stigende omfang er blevet hjemsted for de mest støjende transportmidler, især motorcykler. Disse skaber støjgener i hele Roskilde, både i havneområdet, på gader og veje i centrum og indfaldsvejene til byen.

Trafikstøj er erkendt som et alvorligt sundhedsmæssigt problem, bl.a. med stress og forhøjet blodtryk som følger. Verdenssundhedsorganisationen anslår, at omkring en tredjedel af borgerne i EU er negativt påvirket af trafikstøj

Senest er det i en stor dansk undersøgelse vist, at trafikstøj er en alvorlig medvirkende faktor i forbindelse med demens.

Problemet med trafikstøj er tiltagende ikke kun i Roskilde, men landsdækkende.

Jeg foreslår, at Danmarks Naturfredningsforening som landsdækkende forening prioriterer arbejdet med trafikstøj, og afsætter ressourcer til i de kommende år på landsplan at få nedbragt trafikstøj og generne heraf.

Ligesom DN tidligere aktivt har arbejdet på at få nedbragt støjforurening fra skydebaner og motorsportsbaner, som erkendt forstyrrende aktiviteter for oplevelsen af en ellers uforstyrret natur, samt med lysforurening, kan trafikstøjen også være væsentligt generende, ja i nogle tilfælde direkte ødelæggende og stressende for naturoplevelsen. At DN arbejder aktivt med at få nedbragt trafikstøj, vil således være helt i tråd med DNs tidligere indsats.

Allan Andersen. Medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde. 11/9-2021.

Flere nyheder