Nyhed

Spændende plan for udvikling

Roskilde kommune har udgivet en plan for udvikling af Sankt Hans Vest som ny bydel med visioner om byens helende rekreative baghave., hvor en mangfoldig beboergruppe, erhverv og rekreative funktioner understøtter natur, selvforsyning og fællesskaber.

Selvfølgelig er der meget i planen, man kan diskutere - og det er der mulighed for frem til d 8/11. Og såmænd også senere, for der vil stadig være mange konkrete detaljer at beslutte. Og den nye bydel bliver ikke udviklet på en gang, det bliver en lang proces med mange trin.

Helhedsplanens ord og visioner og skitser tegner godt. Der er tydeligt tænkt over problemer og løsninger og balancer, og man har lyttet til borgergrupper, der var inddraget i tidligere inspirationsfaser.

Der bliver tilsyneladende et offentligt arrangement d 19/9. Måske en slags borgermøde; måske noget mere kreativt.
  DN Roskilde vil deltage, og også bidrage med høringssvar og andre former for hjælp til at gelejde visionerne i den positive bæredygtige retning, der klart er lagt op til.  

Det opfordrer vi jer andre til også at gøre - og vi vi vil varmt rose både forvaltningen og Planudvalget for den gode vilje og sunde dømmekraft, som helhedsplanen ser ud til at afspejle.

Der er fundet en del interessante billeder og kort  frem til helheldsplanen, som også på den måde er ganske læseværdig.

Flere nyheder