Debatindlæg

Gift mod bellis

Bellis. De små hvide blomster med gul midte i næsten enhver græsplæne. Hvad har de nu gjort? Tusindfryd hedder de også. Måske også tusind ærgrelser?

Roskilde Golfklub sprøjter lige nu mod bellis på de 18 hektar, de har lov til, ud af de i alt ca. 70 hektar kommunen lejer ud til den. Der hvor de hvide blomster generer golfspillet mest.

Golfboldene er nemlig svære at få øje på mellem de hvide tusindfryd. Så de skal væk! Ellers spilder spillerne for lang tid på at lede.

Det er ikke engang løgn, læs mere her.
 
Danmarks Naturfredningsforening Roskilde synes det er langt ude og pinligt. Er der ikke noget om at vores lokalpolitikere vil afskaffe pesticider på kommunens arealer? Selv når det gælder alvorlige problemarter?

Men det gælder altså ikke der, hvor golfklubben har lejet sig ind? Ihvertfald ikke, når formålet er at gøre spillet nemmere.
Politikerne har vel en slags ansvar for hvad der foregår på kommunens arealer?
Og vi hører da en del om "biodiversitet" og "grøn omstilling". Gælder det ikke alligevel? Er det kun tom snak? Eller hvad er der egentlig galt?

Det er jo hverken kæmpebjørneklo eller japan-pileurt. Og heller ikke skadeligt ukrudt som truer en eller anden afgrøde. Det er uskyldige tusindfryd, som ikke gør andet end at irritere nogle spillere, og derfor skal forgiftes. I en ikke så lille, men lidt ekskluderende del af kommunens prestige-naturprojekt "Boserupkilen". På nogle golfbaner, hvor man ellers praler tit nok om, hvor meget der bliver gjort for naturen. Men som altså ikke engang må tåle den smule biodiversitet der har modstået massiv gødskning og sprøjtning på de grønne spilleplader.

Hvad vil lokale bier og sommerfugle sige om kommunens troværdighed, når de oplever det?

DN Roskilde siger at det er for tyndt og for sølle. Vi forstår det ikke. Byrådet vil gerne snakke om miljø og natur. Hvorfor vil det ikke handle i en så forholdsvist enkel sag?
Som lodsejer og udlejer må kommunen da kunne pålægge sin lejer nogle retningslinjer og begrænsninger? Eller er lejekontrakten så skør, at lejer kan skalte og valte frit med den fælles ejendom, vi skal give videre til fremtidige roskildensere?

I forvejen er der mærkeligt lidt natur på lige præcis dén artsfattige del af Boserupkilen. Men efter nogles mening alligevel for meget.
Vi håber, politikerne vil ranke ryggen og tage en simpel konsekvens af deres kønne grønne ord. På golfbanerne lige så vel som andre steder med potentiale.


Bjørn Petersen, formand i Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde

Flere nyheder