Debatindlæg

Læserbrev om usaglig beslutning

Det er skræmmende, så dårlige og ulogiske argumenter, planudvalget vil være bekendt, for at bortforklare at en ønsket løsning indlysende er ringere end alternativet.
Ringere for naturen og de mange uorganiseredes frie rekreative færdsel.
Klart for ethvert uhildet øje, men skjult bag tomme fraser og "forvaltningen vurderer"....

Hvad vil vores lokalpolitikere?
De vil gerne være med på den grønne bølge og fremme naturen. Og de mener det sikkert ærligt. Men af en eller anden grund ender de allligevel nogle gange med det stik modsatte.

Måske forstår de ikke helt hvad natur og uorganiseret naturglæde helt jordnært vil sige? Eller måske er der noget andet i vejen?

Et trist og mærkeligt eksempel er ny lokalplan 680 for Roskilde Golfbane, som efter en ellers grundig og meget veloplyst høringsperiode blev vedtaget i en form, der helt klart skader de grønne ambitioner langt mere end nødvendigt - og ignorerer at bruge nogle oplagt gode forslag om at fremme naturinteresser på golfbanen og udenfor. Mærkeligt at ignorere de resurser for grøn fremdrift på kommunalt ejede arealer, som høringen så åbenlyst viste at både DN og en række borgere meget nemt kan pege på.

* Endnu mere mærkeligt, når man kan læse at en kommunal sagsbehandler for 3 år siden klart måtte afvise at lave "spilleplade" i den fine kuperede ådal af de selvsamme gode grunde, som DN og andre anførte i år. I år har en (anden) sagsbehandler "vurderet" lige modsat uden anden begrundelse end henvisning til et ældre høringsnotat, som ikke giver reelle svar på reelle indvendinger.
Det både undrer og bekymrer.

* Mærkeligere endnu, når man nu ved at ved østenden af golfbanerne ligger et også kommunalt areal uden særlige natur- eller landskabskvaliteter, der ganske udmærket kunne bruges til de kommende ekstra baner.
Høringsnotatet afviser det bedre alternativ uden anden forklaring end pølsesnak om at der under alle omstændigheder er ulemper ved golfbaner og at den vestlige placering er "vurderet" at være den mindst ringe. Ja, og så at det er den mest belejlige for golfklubben. Andre hensyn nævnes ikke, bortset fra sætningen:
"Der har mens forhandlingerne har stået på, været politisk bevågenhed om sagen".
Det fremgår af høringsnotatet, at forhandlingerne var mellem kommunen og golfklubben, men ikke hvorfor de sagligt relevante forhold pludselig vurderes irrelevante, som både den seriøse sagsbehandling i 2017 og de seriøse høringssvar fra borgere i 2020 har dokumenteret. Ærlig talt flovt.

Høringsnotatet bugner med misforståelser og selvmodsigelser - af den slags, der nemt opstår når et bestemt dårligt facit er forudbestemt, og man skal skrive sig udenom problemerne, men mangler rigtige argumenter.

 

 


Helt sørgeligt er det, at udvidelsen placeres i et kuperet område med masser af rekreativ færdsel, som meget nemt kunne udvides, bl a op på en bakkekam med stor udsigt. Men nu begrænses til et smalt tracé indenfor mulige løbske kuglers rækkevidde. Det afviste alternativ er på flad mark uden særlige rekreative interesser. Usagligheden skriger til himlen.
Jo grundigere man læser høringsnotatet, desto flovere bliver man på kommunens vegne.

Det undrer meget i lyset af den høje kvalitet kommunens planafdeling normalt leverer. Synd for naturen i Roskilde og de uorganiserede brugere. Nogen må have besluttet at saglighed og hensyn til det almene skal vige i denne sag.

Lad os håbe, det er en helt undtagelsesvis afvigelse af helt særlige grunde, og ikke en ny greenwash-stil.

Planen er vedtaget og ændres vel næppe; det er nok for meget at håbe. Det virker somom det har været magtpåliggende at tromle den igennem uanset alle andre hensyn.
Måske kan vi stadig håbe at golfklubben selv vil bestræbe sig lidt ekstra på at tillade mere natur. Politikerne ville ikke stille det som en betingelse i den mærkeligt useriøse lokalplan som foreslået, men der er kræfter i klubben, der faktisk ønsker mere natur, og vist heller ikke har så meget imod ikke-spilleres færdsel som nogle af de sure spillere, man stadig møder lidt for mange af. Så måske kan det meget kunstige og artsfattige landskab få lov at blive lidt mere "vildt med vilje", til gengæld for at naturen og den fri rekreative færdsel må opgive det mest oplagte areal til dé naturforbedringer på kommunalt ejede matrikler, der ellers er besluttet et andet udvalg i det samme byråd, næsten samtidig.

 

med venlig, bekymret men håbefuld hilsen på vegne af DN Roskilde

    Bjørn Petersen Formand
     Låddenhøj 77
     4000 Roskilde

   2982 6512
   Roskilde@dn.dk
https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningRoskilde
 

 

 

Flere nyheder