Debatindlæg

Åbent brev til byrådet om solceller

DN Roskilde støtter initiativer, som medvirker til omstillingen til grøn energi. Solceller genererer grøn energi og bidrager derfor til den grønne omstilling. Men når man planlægger at bygge nye solcelleanlæg skal der tages hensyn til det lokale landskab. Derfor bør Roskilde Kommune sætte rammerne for etablering af solcelleanlæg. Det er ikke rimeligt at energiselskaber og lokale lodsejere i fællesskab fastsætter rammerne.

Når man planlægger at bygge nye anlæg med solceller og solfangere, er det derfor vigtigt at tage hensyn til det lokale landskab. Derfor bør nye anlæg først og fremmest placeres ud fra følgende prioriteringer:

  • at integrere nye anlæg på tage og facader.
  • at placere dem i direkte tilknytning til boliger, som står i det åbne land.
  • at etablere større solcelle-og solvarmeanlæg i tilknytning til eksisterende. energiproduktionsanlæg.
  • forsat udvikle solcelle- og solvarmeanlæg, så de bliver mindre glinsende.

I øjeblikket planlægges etablering af solcelleanlæg i Herringsløse.  Det drejer sig om at nogle lodsejere og en projektudvikler arbejder med at placere 75 -80 hektar solceller i et naturskønt landskab klos op og ned ad en bevaringsværdig landsby.

 

Det er ikke rimeligt at energiselskaber og lokale lodsejere kan aftale etablering af solcelleanlæg uden politisk vedtagne kommuneplan-rammer. Derfor har DN Roskilde skrevet til byrådet i Roskilde Kommune og henstillet at der etableres rammer for placeringen af solcelleanlæg.

Det åbne brev kan ses her

Flere nyheder