Nyhed

Afslag på ansøgning om at ødelægge mere natur

I forlængelse af den store jordpåfyldning på marker vest for Frederiksborgvej (overfor Sognevej der går til Gundsømagle) var der ansøgt om også at ødelægge de lavtliggende marker ned mod fjorden. Dér hvor der for naturens og vore efterkommeres skyld burde være strandenge og ikke gødskede og sprøjtede marker.

Trods den helt forældede lovgivning om terrænregulering på landbrugsjord har Kystdirektoratet givet afslag - fordi det er for kystnært. Godt, vi har andre love end dém, der er skrevet af landbrugslobbyen.
Kystdirektoratet skriver bl a:
"Kystdirektoratet finder, at den ansøgte terrænregulering på et ganske betydeligt areal og med op til trekvart meter, er en væsentlig ændring af kystlandskabet, som vil være i strid med formålet med strandbeskyttelsen."

(KDs afgørelse)

Flere nyheder