Fredning af Værebro ådal

Kystsikring ved Jyllinge Nordmark

"Udsigten", Bygaden 28 i Jyllinge

Letbane langs Frederiksborgvej

Cleantech-byggeri ved Risø

Skjoldungernes Land

Biblomstskrænten i Himmelev skov

Digerne langs Lille Valby enge

Stævningsskoven i Boserup

Flere græsningsselskaber