* Se også "DN Roskildes ansvar for konsekvenserne af DN Roskildes klage", hvor vi forklarer hvorfor vi ikke skal skamme os, men være stolte over den klage fra januar '16, som vi af og til bebrejdes) 
* Se også "DNs klage over kystsikringen"

* Se også  Planklagenævnets afgørelse april '17
* Se evt også notater om DN Roskilde i offentligheden

 Se evt også: Borgermøde med ministeren

* Et apropos til sagen er at der indtil 6/3 '17 er Offentlig høring af Fællesregulativ for Værebro Å opland
De syv kommuner Roskilde, Frederikssund, Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev og Gladsaxe har offentliggjort udkast til Fællesregulativ for Værebro Å opland.
Fællesregulativet sætter de overordnede administrative retningslinjer for hele Værebro Å-systemet.
Det er et kæmpe materiale. Er du interesseret, kan du finde det her.
I forbindelse med høringen skal vi gøre opmærksom på, at Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg anmoder om bemærkninger til om grødeskæringsperioden bør afkortes.

 

 Højvandssikringen ved Jyllinge Nordmark er et stort og kompliceret projekt, som er med til at danne skole for, hvordan sådan noget gøres andre steder i landet.
    Det var relevant og vigtigt at DN klagede da et kommuneplantillæg med en naturkonsekvensvurdering kom i høring.
   Vor + 7 andre klager er vist stadig på vej til at blive behandlet i Viborg. Såvidt vi ved. Vi ville hellere have bidraget konstruktivt under forarbejdet, men sådan skulle det altså ikke være.     
 

Der er stadig mange skridt på vejen til en løsning, men vi kan glæde os over at digelaget nu er gået ind i et godt og tillidsfuldt samarbejde med DN.
Vi prøver sammen at finde løsninger som tilgodeser de mange forskellige hensyn.

Kritikken af det kringlede og rigide planlovsystem er berettiget, men det er vigtigt at der kommer noget andet og bedre istedet.

 

Ellers ryger jeres og alle andre borgeres indseende og indflydelse.
Det ville nogle nok synes var en fordel, men ikke vi demokrater.